آخرین شماره


شماره 26 سال 7
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - مقایسه‌ی آموزش تئوری انتخاب به‌صورت کلاسیک و بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر افزایش گذشت و رضایت زناشویی زنان متأهل ( DOI : 0)
( سوسن علیزاده فرد )
2 - الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم ( DOI : 0)
( علی مهداد - محمدرضا نجفیان )
3 - ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر ( DOI : 0)
( عباس ذبیح زاده - محمدعلی مظاهری - جواد حاتمی - لیلی پناغی - محمدرضا نیک فرجام )
4 - الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان ( DOI : 0)
( اعظم درزی رامندی - راضیه شیخ الاسلامی )
5 - مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان ( DOI : 0)
( مژگان سپاه منصور - زهرا مهدوی نجم ابادی )
6 - پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی ( DOI : 0)
( ابوالقاسم یعقوبی - سروه محمدزاده )
7 - اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده ( DOI : 0)
( مجید صفاری نیا - علیرضا آقایوسفی - سیمین حسینیان - اشرف مهمان نوازان )