اخبار نشریه

فهرست مقالات شماره 24

فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی

سال ششم، شماره بیست و چهارم، زمستان 1395

8002-2251ISSN 

فهرست مقالات

 

 

بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه‌ی بین استرس ادراک‌شده و همدلی

محمد عباسی، محمد حجتی

1

پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی

محمد بهشتیان، مرتضی روزبهانی

17

اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز

جعفر حسنی، مرتضی فیاضی، الیاس اکبری

35

مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی

علی کمال‏جو، محمد نریمانی، اکبر عطادخت، عباس ابوالقاسمی

53

بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان

احمدرضا کیانی چلمردی، بهمن زردی گیگلو، سعید خاکدال

75

پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

الهه کهراریان، خدامراد مؤمنی، کامران یزدانبخش

89

اثربخشی آموزش نظریه‌ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان

راضیه شیخ الاسلامی، سمانه نوری

107