اخبار نشریه

چاپ شماره 21

با کمال مسرت اعلام میدارد که شماره 21 مجله نیز به چاپ رسید. برای دریافت اطلاعات یا خرید این شماره با دفتر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران تماس بگیرید